Zarząd

Prezes: Paweł Kacprzyk

I Zastępca Prezesa: s. Radosława – Anna Podgórska

II Zastępca Prezesa: Beata Sawicka

Skarbnik: s. Jeremia - Bożena Zych

Zastępca Skarbnika: Stefan Dunin - Wąsowicz

Członkowie:

Włodzimierz Domański

s. Hiacynta - Barbara Krech

Kamila Miler-Zdanowska

Damian Reśkiewicz

Tomasz Wojakowski