Zarząd

Prezes: Paweł Kacprzyk

I Zastępca Prezesa: s. Judyta - Maria Olechowska

II Zastępca Prezesa: Tomasz Wojakowski

Skarbnik: s. Jeremia - Bożena Zych

Zastępca Skarbnika: Justyna Grochowska

Członkowie:

s. Ludmiła - Edyta Krajnik

Krystyna Marut

Włodzimierz Domański

Jan Gawlik

Damian Reśkiewicz