Wspierają nas

Atos
Akcydens Zakład Poligraficzny
Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi od 2012 r.
Centrum Medyczne MAVIT
Pomoc rzeczowa i wsparcie finansowe w 2013 r. oraz 2014 r.
Graland
Pomoc rzeczowa od 2002 r.
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Polonia z Wielkiej Brytanii
Kilkudziesięcioletnie stałe wsparcie finansowe Polonii z Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Fund for the Blind of Laski - Przyjaciela Dzieła Lasek.
American School of Warsaw
Wolontariat, wsparcie finansowe oraz rzeczowe od 2012 r.
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Wsparcie rehabilitacji dzieci niewidomych z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym w 2014 r.
Melex
Przyjaciel dzieci niewidomych. Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Wsparcie rzeczowe - przekazanie 2 Melexów na potrzeby wychowanków Ośrodka.
Orange
Przyjaciel Dzieci Niewidomych od 2009 r. Wsparcie finansowe. Realizacja projektów: Listy do Św. Mikołaja, Telefon do Mamy.
Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie
Wolontariat od 2013 r., wsparcie finansowe oraz rzeczowe od 2002 r.
Orlen
Wsparcie finansowe i rzeczowe od 2003 r.
Hortorus
Pomoc rzeczowa od 2006 r. w postaci nasion i roślin dla Ośrodka.
Strabag
Wykonanie projektu odwodnienia i remontu głównego parkingu na terenie Ośrodka w Laskach.
Auchan
Przyjaciel dzieci niewidomych. Zakup maszyn brajlowskich w 2008 r. Finansowanie wakacji w 2009, 2012, 2013, 2014. Remont basenu w 2014 r.
Polskie Towarzystwo Reasekuracji
Przyjaciel Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa od 2011 r.
Przysmaki Viands
Pomoc rzeczowa i wsparcie finansowe od 2002 r.
Agencja Bardzo
Przyjaciel Dzieci Niewidomych od 2010 r. Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz realizacji spotu do kampanii społecznej i do kampanii 1%, projekty graficzne materiałów promocyjnych.
Fundacja PZU
Pomoc finansowa.
Bayer
Dofinansowanie w 2014 r. obozu rehabilitacyjnego dla wychowanków Ośrodka. Wolontariat pracowniczy.
Soko
Pomoc rzeczowa od 2008 r.
BSH
Przyjaciel Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa i rzeczowa od 2007 r.
Unilever
Pomoc rzeczowa w postaci chemii gospodarczej i środków czystości od 2008 r.
UPS Polska Sp. o.o.
Wsparcie finansowe. Wieloletni wolontariat pracowniczy.
Decathlon Targówek
Pomoc rzeczowa od 2006 r. Doposażenie Ośrodka w sprzęt sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjny.
DOW AgroSciences
Wsparcie finansowe w 2014 r. Wolontariat pracowniczy.
Dr Irena Eris
Regularne wsparcie rzeczowe produktami firmy od 2000 r.
EKA Plast
Wsparcie rzeczowe produktami firmy od 2004 r.
Ergo-druk
Wsparcie kampanii 1% w 2014 r.
GlaxoSmithKline
Przyjaciel Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa i rzeczowa od 1999 r. Wolontariat pracowniczy.
Grupa Inco
Pomoc finansowa i rzeczowa od 2003 r.
Mediapol Dom Mediowy
Wsparcie kampanii 1% w 2013 r. oraz 2014 r.