Wspierają nas

Akcydens Zakład Poligraficzny
Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi od 2012 r.
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
American School of Warsaw
Wolontariat, wsparcie finansowe oraz rzeczowe od 2012 r.
Melex
Przyjaciel dzieci niewidomych. Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Wsparcie rzeczowe - przekazanie 2 Melexów na potrzeby wychowanków Ośrodka.
Orange
Przyjaciel Dzieci Niewidomych od 2009 r. Wsparcie finansowe. Realizacja projektów: Listy do Św. Mikołaja, Telefon do Mamy.
Orlen
Wsparcie finansowe i rzeczowe od 2003 r.
Strabag
Wykonanie projektu odwodnienia i remontu głównego parkingu na terenie Ośrodka w Laskach.
Auchan
Przyjaciel dzieci niewidomych. Zakup maszyn brajlowskich w 2008 r. Finansowanie wakacji w 2009, 2012, 2013, 2014. Remont basenu w 2014 r.
Polskie Towarzystwo Reasekuracji
Przyjaciel Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa od 2011 r.
Przysmaki Viands
Pomoc rzeczowa i wsparcie finansowe od 2002 r.
Agencja Bardzo
Przyjaciel Dzieci Niewidomych od 2010 r. Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz realizacji spotu do kampanii społecznej i do kampanii 1%, projekty graficzne materiałów promocyjnych.
Fundacja PZU
Pomoc finansowa.
Bayer
Dofinansowanie w 2014 r. obozu rehabilitacyjnego dla wychowanków Ośrodka. Wolontariat pracowniczy.
Soko
Pomoc rzeczowa od 2008 r.
BSH
Przyjaciel Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa i rzeczowa od 2007 r.
Unilever
Pomoc rzeczowa w postaci chemii gospodarczej i środków czystości od 2008 r.
UPS Polska Sp. o.o.
Wsparcie finansowe. Wieloletni wolontariat pracowniczy.
Decathlon Targówek
Pomoc rzeczowa od 2006 r. Doposażenie Ośrodka w sprzęt sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjny.
DOW AgroSciences
Wsparcie finansowe w 2014 r. Wolontariat pracowniczy.
Dr Irena Eris
Regularne wsparcie rzeczowe produktami firmy od 2000 r.
EKA Plast
Wsparcie rzeczowe produktami firmy od 2004 r.
Ergo-druk
Wsparcie kampanii 1% w 2014 r.
GlaxoSmithKline
Przyjaciel Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa i rzeczowa od 1999 r. Wolontariat pracowniczy.
Grupa Inco
Pomoc finansowa i rzeczowa od 2003 r.
Mediapol Dom Mediowy
Wsparcie kampanii 1% w 2013 r. oraz 2014 r.
Centrum Medyczne MAVIT
Pomoc rzeczowa i wsparcie finansowe w 2013 r. oraz 2014 r.
Graland
Pomoc rzeczowa od 2002 r.
Polonia z Wielkiej Brytanii
Kilkudziesięcioletnie stałe wsparcie finansowe Polonii z Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Fund for the Blind of Laski - Przyjaciela Dzieła Lasek.
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Wsparcie rehabilitacji dzieci niewidomych z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym w 2014 r.
Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie
Wolontariat od 2013 r., wsparcie finansowe oraz rzeczowe od 2002 r.
Hortorus
Pomoc rzeczowa od 2006 r. w postaci nasion i roślin dla Ośrodka.