Wspierają nas

BSH
Przyjaciel Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa i rzeczowa od 2007 r.
Bayer
Dofinansowanie w 2014 r. obozu rehabilitacyjnego dla wychowanków Ośrodka. Wolontariat pracowniczy.
Akcydens Zakład Poligraficzny
Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi od 2012 r.
Strabag
Wykonanie projektu odwodnienia i remontu głównego parkingu na terenie Ośrodka w Laskach.
Soko
Pomoc rzeczowa od 2008 r.
GlaxoSmithKline
Przyjaciel Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa i rzeczowa od 1999 r. Wolontariat pracowniczy.
Auchan
Przyjaciel dzieci niewidomych. Zakup maszyn brajlowskich w 2008 r. Finansowanie wakacji w 2009, 2012, 2013, 2014. Remont basenu w 2014 r.
POS Media Poland Sp. z o.o.
Budowanie zaangażowanej społeczności wśród pracowników na rzecz Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa od 2021 r.
UPS Polska Sp. o.o.
Wsparcie finansowe. Wieloletni wolontariat pracowniczy.
REBA Organizacja Odzysku S.A.
Wsparcie finansowe w 2021 r.
Dr Irena Eris
Regularne wsparcie rzeczowe produktami firmy od 2000 r.
Graland
Pomoc rzeczowa od 2002 r.
Unilever
Pomoc rzeczowa w postaci chemii gospodarczej i środków czystości od 2008 r.
Ergo-druk
Wsparcie kampanii 1% w 2014 r.
Polskie Towarzystwo Reasekuracji
Przyjaciel Dzieci Niewidomych. Pomoc finansowa od 2011 r.
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
EKA Plast
Wsparcie rzeczowe produktami firmy od 2004 r.
Melex
Przyjaciel dzieci niewidomych. Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Wsparcie rzeczowe - przekazanie 2 Melexów na potrzeby wychowanków Ośrodka.
Orange
Przyjaciel Dzieci Niewidomych od 2009 r. Wsparcie finansowe. Realizacja projektów: Listy do Św. Mikołaja, Telefon do Mamy.
Przysmaki Viands
Pomoc rzeczowa i wsparcie finansowe od 2002 r.
Decathlon Targówek
Pomoc rzeczowa od 2006 r. Doposażenie Ośrodka w sprzęt sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjny.
Agencja Bardzo
Przyjaciel Dzieci Niewidomych od 2010 r. Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz realizacji spotu do kampanii społecznej i do kampanii 1%, projekty graficzne materiałów promocyjnych.
Polonia z Wielkiej Brytanii
Kilkudziesięcioletnie stałe wsparcie finansowe Polonii z Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Fund for the Blind of Laski - Przyjaciela Dzieła Lasek.
Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie
Wolontariat od 2013 r., wsparcie finansowe oraz rzeczowe od 2002 r.
Orlen
Wsparcie finansowe i rzeczowe od 2003 r.
Grupa Inco
Pomoc finansowa i rzeczowa od 2003 r.
Fundacja PZU
Pomoc finansowa.
Hortorus
Pomoc rzeczowa od 2006 r. w postaci nasion i roślin dla Ośrodka.
DOW AgroSciences
Wsparcie finansowe w 2014 r. Wolontariat pracowniczy.
American School of Warsaw
Wolontariat, wsparcie finansowe oraz rzeczowe od 2012 r.
Mediapol Dom Mediowy
Wsparcie kampanii 1% w 2013 r. oraz 2014 r.
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Wsparcie rehabilitacji dzieci niewidomych z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym w 2014 r.
Atos
Centrum Medyczne MAVIT
Pomoc rzeczowa i wsparcie finansowe w 2013 r. oraz 2014 r.