Wolontariat

Od lat wolontariusze wspierają swoją pracą placówki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli jesteśmy w stanie zapewnić naszym niewidomym wychowankom odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Z każdym rokiem coraz więcej firm dołącza do wolontariatu pracowniczego. Państwa pomoc to nie tylko wsparcie potrzebujących, ale także możliwość integracji pracowników Państwa firm, często także ich rodzin.

Zapraszamy Państwa do współpracy!