Rekrutacja

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka są przyjmowane telefonicznie lub mailowo. Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przyjazdu.

Brak potwierdzenia będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w turnusie. Termin zostanie przydzielony innemu, oczekującemu dziecku.

W razie rezygnacji, prosimy o pilny kontakt pod numer telefonu: 22 752 31 06  kom. 664 084 395

Wymagane dokumenty:

  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • wypełniona karta ZGŁOSZENIA DZIECKA na turnus
  • wypełniona karta do zajęć z hipoterapii
  • wszystkie wypisy ze szpitali, w których dziecko przebywało
  • wszelka dokumentacja lekarska, psychologiczna, wyniki badań
  • mile widziana będzie dokumentacja rozwoju dziecka, prezentacje jego możliwości i osiągnięć: filmy video, zdjęcia, rysunki lub inne prace wykonane przez dziecko, które pozwolą na ocenę aktualnego etapu rozwoju  

Zachęcamy do odnotowywania wszystkich, nawet najmniejszych, postępów dziecka na drodze rozwoju, zdobywanych nowych umiejętności i sprawności.