Nasi specjaliści

mgr Anna Zasada – tyflopedagog

Twoje dziecko podczas zajęć będzie miało możliwość ćwiczenia i rozwijania percepcji dotykowej oraz polisensorycznego (za pomocą wielu zmysłów) poznawania świata. Zdobędzie umiejętności związane z czynnościami życia codziennego m.in. samodzielne ubieranie się, mycie, jedzenie. Przygotuje się do nauki brajla i dalszej edukacji w przedszkolu oraz w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

mgr Beata Zięba – logopeda

Twoje dziecko, podczas zajęć,  przygotuje się i będzie rozwijało podstawową sprawność jaką jest komunikowanie się, a więc mówienie i rozumienie mowy.

Rodzice dowiedzą się jak:

  • poprawić komunikację z dzieckiem
  • uprzedzać małe niewidome lub słabowidzące dziecko nierozumiejące mowy, o tym, co się za chwilę wydarzy w otoczeniu
  • bacznie obserwować dziecko, które ssie i połyka pokarm

mgr Monika Kościk – orientacja przestrzenna

Twoje dziecko, pod kierunkiem nauczycieli orientacji przestrzennej, zdobędzie umiejętności nazywania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych z otoczenia. Podczas zajęć nauczy się samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Pozna swoje otoczenie oraz relacje przestrzenne i czasowe.

Nauka orientacji przestrzennej prowadzona jest według indywidualnego programu opracowanego przez zespół specjalistów. W naszym Ośrodku, jako jedynym w Polsce, rozpoczynamy zajęcia gdy dziecko zaczyna stawiać pierwsze kroki. Pozwala to dziecku uniknąć nabrania złych nawyków w poruszaniu się. W tym zakresie prowadzone są również zajęcia dla rodziców i z rodzicami.

mgr Monika Saczek – terapia widzenia

Twoje dziecko nauczy się wykorzystywać posiadane możliwości wzrokowe dzięki:

  • ćwiczeniom patrzenia polegającym na otwieraniu oczu, wodzeniu wzrokiem, zwracaniu głowy w kierunku obiektu
  • ćwiczeniom widzenia przy użyciu jaskrawych, świecących, poruszających się obiektów. Nauczy się wykorzystywania kontrastu i właściwego oświetlenia oraz odpowiedniego ustawienia gałek ocznych
  • rozwijaniu pojęć i pamięci wzrokowej

mgr Sylwia Tołczyk – psycholog

Twoje dziecko stanie się aktywniejsze i łatwiej przystosuje się do życia codziennego dzięki indywidualnym zajęciom z psychologiem. Prowadzone obserwacje pozwolą ocenić możliwości rozwojowe i funkcjonowanie dziecka oraz dadzą podstawy do wypracowania, wspólnie ze  specjalistami naszego zespołu, zaleceń i wskazówek dla rodziców.

Wykorzystywane elementy różnych terapii pozwalają na rozwój zgodny z wiekiem i możliwościami dziecka oraz rozpoczynają długi proces jego usprawniania.

mgr Tomasz Kamiński - rehabilitacja ruchowa

mgr s. Julitta Siedlecka

Dyrektor Wczesnego Wspomagania Niewidomego Dziecka, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany, specjalista wczesnego wspomagania niewidomego dziecka, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.