Ufunduj prezent dla naszego wychowanka

Pragniemy prezentować tutaj aktualnie potrzebny dla konkretnego wychowanka naszego Ośrodka: sprzęt, pomoc rehabilitacyjną, dydaktyczną, obuwie, odzież itp.

Nic tak nie cieszy jak trafiony prezent!