„Wybrane problemy wychowania. Nadal aktualne”

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004

Łobocki Mieczysław, „Wybrane problemy wychowania. Nadal aktualne” Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004
Łobocki Mieczysław, „Wybrane problemy wychowania. Nadal aktualne” Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski pisze: Rozprawy Mieczysława Łobockiego, wybitnego profesora teorii wychowania, nauczyciela nauczycieli, jednego z niepodważalnych autorytetów polskiej myśli pedagogicznej, […] stały się podstawą kształcenia tysięcy polskich wychowawców. Dla dużej części pedagogów (nie tylko mojego pokolenia) niniejsza książka oddaje stan ewolucji myśli pedagogicznej i przywołuje najważniejsze dylematy teoretycznej wiedzy o wychowaniu wraz z jej aplikacjami praktycznymi. Autor tego tomu bowiem – jak mało kto – potrafi w sposób wyjątkowy łączyć wiedzę praktyczną z głęboką refleksją poznawczą i etyczną nad szeroko rozumianą działalnością społeczno- wychowawczą czy dydaktyczną. Należy do nielicznych naukowców, którzy potrafią najbardziej złożone aspekty poznania naukowego i jego odwieczne aporie przełożyć na język zrozumiały dla nauczycieli i nieprofesjonalnych wychowawców.

Powinni po ten tytuł sięgnąć zarówno studenci pedagogiki, przyszli nauczyciele, jak i ci, którzy w ramach awansu zawodowego podnoszą swoje kwalifikacje. Myśl pedagogiczna Mieczysława Łobockiego okaże się niezwykle pomocna w budzeniu samoświadomości zawodowej i doskonaleniu własnych kompetencji nauczycieli oraz wychowawców, by mogli skutecznie edukować młode pokolenia w duchu najwyższych wartości i w procesie tym przede wszystkim nikomu nie zaszkodzić. Niniejszy zbiór rozpraw jest mądrą i pełną […] wrażliwości moralnej „wędrówką” po świecie wychowania. 

Autor: Łobocki Mieczysław

wróć