Dział Tyflologii

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

tel: 
(+48 22) 75 23 295   s. Benita Hadamik – Kierownik Działu

(+48 22) 75 23 287   p. Beata Hermanowicz – Biblioteka Tyflologiczna

e-mail: tyflologia@laski.edu.pl  lub  s.benita@laski.edu.pl

Dojazd: autobusem 708 z przystanku Metro Młociny do przystanku Sokołowskiego

Dojście: pieszo Al. Matki Elżbiety Czackiej około 5 minut do budynku „Dom Przyjaciół Niewidomych” - I piętro