Dział Tyflologii

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

tel: (+48 22) 75 23 295

s. Benita Hadamik – Kierownik Działu Tyflologii, kom.:  (+48)  512 924 301  

p. Beata Hermanowicz – Biblioteka Tyflologiczna, (+48 22) 75 23 287   

e-mail: tyflologia@laski.edu.pl  lub  s.benita@laski.edu.pl

Dojazd: autobusem 210 z przystanku Metro Młociny do przystanku Laski Sokołowskiego
Dojście: pieszo Al. Matki Elżbiety Czackiej około 8 minut do budynku „Dom Przyjaciół Niewidomych” – Dział Tyflologii - I piętro