Spotkanie z twórcami najnowszej wersji aplikacji Seeing Assistant Move 3

29-04-2022

Dla osoby pozbawionej wzroku podstawowymi zmysłami służącymi do poznawania i orientowania się w otaczającej przestrzeni są dotyk i słuch. Naturalnym językiem osób niewidomych jest SŁOWO

Konieczne zatem staje się uwzględnienie i wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności w mobilnych aplikacjach bazujących na informacjach słownych i wyobrażeniach przestrzennych. Jedną z tak przygotowanych pomocy do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się osób niewidomych przy wykorzystaniu nawigacji i rozpoznawania swojego położenia jest aplikacja Seeing Assistant Move 3. Powstała ona przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej i najpełniej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników. W jej powstanie zaangażowani są absolwenci Lasek. Została opracowana w Transition Technologies S. A. jako produkt, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. 

Seeing Assistant Move 3 zapewnia zaawansowane usługi lokalizacji i nawigacji, jak i aktualne informacje pogodowe. Priorytetem jest udostępnienie tej funkcjonalności w sposób umożliwiający wygodną obsługę i dostęp dla osób z dysfunkcją wzroku. Wykorzystane zostały najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym zaawansowane funkcje ułatwień dostępu stworzone przez Apple. 

W Seeing Assistant Move 3 użytkownik może głosowo zapytać o swoją lokalizację, poprosić o wyszukanie miejsca docelowego, albo zaplanować trasę i rozpocząć drogę do celu oraz wiele innych. Aplikacja daje również możliwość stworzenia własnej listy punktów orientacyjnych miejsc wraz z przekazaniem informacji o zbliżaniu się do nich. Wykorzystane zostały bazy danych lokalizacji Loadstone, rozwijane przez osoby niewidome i słabowidzące oraz z projektu OpenStreetMaps. 

Swobodnego korzystania z Seeing Assistant Move 3 trzeba się nauczyć, tak jak uczymy się każdego nowego języka. Temu celowi służyło szkolenie instruktorów i nauczycieli orientacji przestrzennej zorganizowane pod kierunkiem Pana Sławomira Strugarka z firmy Transition Technologies w Dziale Tyflologii we współpracy z TONO Praca. Gościliśmy nauczycielki orientacji przestrzennej z naszego Ośrodka, pracowników firmy Tyflokom oraz pracowników firmy Transition Technologies.

Po części teoretycznej odbyła się praktyczna nauka wykorzystania zdobytej wiedzy polegająca (mówiąc w skrócie) na samodzielnym przejściu do Kaplicy i Ekspozycji Pamiątek Błogosławionej Matki Elżbiety oraz powrotu do Domu Przyjaciół Niewidomych na ciepły posiłek. Wszystko udało się wyśmienicie… Dziękujemy!

wróć