Co to jest TOTUPOINT?

08-11-2021

TOTUPOINT to znacznik dźwiękowy wchodzący w skład systemu nawigacyjno-informacyjnego, wykorzystujący bezprzewodową technologię komunikacji służącej do oznaczania i opisywania wybranych miejsc w przestrzeni publicznej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów.

Można nimi oznaczać wejścia do budynków, pomieszczeń, wind, przystanki autobusowe i inne umożliwiając przekazanie informacji. Przestrzeń staje się przez to bardziej dostępna
i bezpieczna dla osób z dysfunkcją wzroku.

Jak korzystać z systemu TOTUPOINT?

Należy pobrać aplikację TOTUPOINT na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, lub android wyposażonych w Bluetooth (minimum 4.0). Należy zapoznać się z obsługą aplikacji TOTUPOINT i korzystać z jej funkcjonalności. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

Jak to działa?

Po uruchomieniu aplikacji TOTUPOINT uzyskamy dźwiękową informację ze znacznika znajdującego się w zasięgu naszego telefonu, że znajdujemy się przy budynku oraz na ekranie telefonu mogą pojawić się inne informacje tekstowe umieszczone tam przez zarządzających znacznikiem.

Pierwszy TOTUPOINT w Laskach umieszczono nad wejściem głównym Domu Przyjaciół Niewidomych. Po uruchomieniu aplikacji i znalezieniu się w zasięgu znacznika, uzyskamy dźwiękową informację: „Dom Przyjaciół Niewidomych – wejście główne” oraz na ekranie telefonu pojawi się adres strony internetowej INFOTOTUPINT z możliwością automatycznego jej uruchomienia i z niezbędnymi informacjami o obiekcie.

Z poziomu aplikacji można również wykonać połączenia telefoniczne z osobami mogącymi udzielić pomocy i wsparcia.

Zainstalowanie znaczników w Laskach spełniać będzie funkcje: dydaktyczno-edukacyjną i oraz ułatwi poruszanie się niewidomym uczniom i osobom odwiedzającym Laski ułatwiając orientację w terenie i poszczególnych obiektach.

System TOTUPOINT wraz z systemem GPS jest jak dotychczas jedynym kompleksowym rozwiązaniem dającym realne wsparcie przy samodzielnym poruszaniu się
w przestrzeni publicznej osób niewidomych.

W aplikacji TOTUPOIT w zakładce INFO można zorientować się gdzie umiejscowione są znaczniki (pod warunkiem, że ich właściciel wyraził na publikację miejsca zgodę), można tam również zorientować się ile znaczników jest już zainstalowanych. Na dzień 2 listopada 2021 roku jest ich 877 w całej Polsce.

Przykładowe linki do informacji z TOTUPOINTA:

  1. W Laskach – Dom Przyjaciół Niewidomych -  http://www.totupoint.pl/strona.php?nazwa=szczegoly_znacznika&id=06365100008710a8
  2. W Sobieszewie – https://orwsobieszewo.pl/infototupoint/index.html
  3. więcej informacji  o systemie - http://www.totupoint.pl

Tekst: s. Benita
Zdjęcia: J. Grochowska, s. Benita

wróć