Zaproszenie

02-01-2018

Zarząd TOnOS ma zaszczyt zaprosić niewidomych członków Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, a także niewidomych absolwentów Lasek na spotkanie z przedstawicielami organu prowadzącego w dniu 03.02.2018 r. Spotkanie odbędzie się w Domu Przyjaciół o godz. 10:00.

Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie swojego przybycia do 26 stycznia na adres e-mail: d.reskiewicz@promocjaikariera.pl, lub osobiście w sekretariacie Zarządu Towarzystwa.

 

Program spotkania:

1. Powitanie

2. Wystąpienie prezesa TOnOS

3. Słowo Matki Generalnej FSK

4. Wystąpienie Skarbnika Towarzystwa

5. Głos niewidomych: wnioski, propozycje, omówienie problemów środowiska

6. Zakończenie

wróć