Atlas Parków Narodowych

03-03-2014

Zespół specjalistów powołany przez Prezesa TOnO przygotowuje Atlas Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzących. W jego skład wejdą zestawy materiałów dydaktycznych (tematyczne mapy barwno-dotykowe oraz publikacje w formacie dźwiękowym) dla wszystkich parków narodowych w Polsce. Będzie to pierwsze tego typu kompletne opracowanie tyflograficzne. 

Przygotowywane materiały nie tylko udostępnią informacje o parkach osobom niewidomym i słabowidzącym, ale również ułatwią realizację programów dydaktycznych prowadzonych przez parki narodowe. 

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin publikacji planowany jest na koniec II kwartału 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu

wróć