Zmiany w statucie

17-05-2016

Plik tekstowy z proponowanymi zmianami w Statucie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Wynikają one ze zmian prawnych oraz zaleceń pokontrolnych, a także dostosowania Statutu do obecnie praktykowanych rozwiązań. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Plik tekstowy z projektem uchwały kierunkowej.

wróć