Spotkanie z Muzeum Narodowym w Warszawie

21-12-2021

Muzeum Narodowe w Warszawie, w ramach udostępniania i przybliżania zbiorów oraz dostępności galerii i wystaw osobom niewidomym i słabowidzącym przygotowało wraz z firmą „Tyflograf” wypukły plan budynku. W Dziale Tyflologii odbyło się piątek 17 grudnia spotkanie, na którym zaprezentowano przygotowany plan. Po konsultacji i uwzględnieniu uwag, wykonana tablica z planem rzutu parteru Muzeum Narodowego spełnia przyjęte zasady tworzenia grafiki wypukłej dla osób niewidomych i słabowidzących. Plan tyflograficzny zostanie umieszczony w budynku i udostępniony zwiedzającym. Jest to jeden z pierwszych kroków wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób z dysfunkcją wzroku odwiedzającym to miejsce.

wróć