Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

22-09-2021

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi  Stowarzyszenie w lipcu 2021 r. powołało w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą(SCWEW). Jest to jedno z 16 powstałych Centrów na terenie naszego kraju.

Zadaniem Centrum jest wsparcie nauczycieli i specjalistów ze szkół ogólnodostępnych wiedzą

i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań edukacji włączającej, polegającą

 w szczególności na zorganizowaniu kształcenia specjalnego oraz udzielaniu pomocy uczniom

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Współpracują z nami:

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa EDULAB  w Starych Babicach
  • Liceum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie
  • Gminne Przedszkole w Laskach Akademia pod Dębowym Liściem
  • Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
  • Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie
  • Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek” w Warszawie

 

W skład zespołu SCWEW wchodzą: lider, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, ekspert ds. informacji i ewaluacji, specjaliści ,koordynatorzy ds. edukacji włączającej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

wróć