Znani i nieznani ludzie Lasek

18-11-2019

Oficyna Wydawniczo Poligraficzna „ADAM”  wydała dwutomowe dzieło pod tytułem „Znani i nieznani ludzie Lasek”. Autorkami antologii są nasze Siostry z Lasek: s. Maria Krystyna Rottenberg i s. Lidia Witkowska. Pierwsza jest z wykształcenia filologiem klasycznym, druga teologiem duchowości, wieloletnią nauczycielką w laskowskich szkołach dla niewidomych.

Na odwrocie okładki tomu I czytamy:

Nigdy nie przekroczyłam progu izdebki matki Elżbiety Róży Czackiej za Jej życia. Widywaliśmy Ją z daleka, kruchą, słabiutką, milczącą lub recytującą różaniec, jakby już nieobecną, a przecież nikt tu w Laskach nie miał wątpliwości, że to Ona jest – w wymiarze ludzkim - fundamentem Dzieła, „które z Boga jest i dla Boga”.  W Niej bije serce Matki, mocne serce Lasek.

                                               s. Maria Krystyna Rottenberg FSK

 

***

 

Na okładce tomu II czytamy:

Osobiście nie znałam Ojca Korniłowicza. Stał mi się szczególnie bliski przez listy pisane do sióstr, i świeckich,  do penitentów w ich trudnych doświadczeniach wiary. On delikatnie pokazywał, że dążenie do świętości jest drogą, która się nie kończy. Jest ciągłym poszukiwaniem, odkrywaniem, a przede wszystkim świadczeniem o Bogu, który zachwyca i pociąga. Ojciec rozświetlał drogę innym.

Krocząc laskowymi ścieżkami, czytając świadectwa zawarte w tym tomie ufam, że Czytelnik odkryje również wskazówki dla siebie. Bo wierzyć nie znaczy być doskonałym, nie znaczy również znać odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pytania. Wierzyć, jak zalecał Ojciec, to przede wszystkim znosić ciężar tajemnicy, która rodzi w nas wahania, ale też trwać w nadziei chwalebnego zmartwychwstania. Wtedy życie na pozór szare, zwyczajne, nabiera jasności  i bezcennej wartości.

s. Lidia Witkowska FSK

 

Niech te krótkie wprowadzenia zachęcą do pochylenia się nad historią rozpisaną na głosy ludzi współtworzących wspólnotę Lasek.

Oba tomy są do nabycia w Domu Rekolekcyjnym w Laskach i klasztorze przy kościele św. Marcina w Warszawie oraz w księgarni firmowej Oficyny Adam przy ul. Rolnej 191/193 w Warszawie tel. 022 843 37 23 wew. 121, 124, w księgarni internetowej www.oficyna-adam.com.pl Cena 35 zł za tom.

wróć