Dziedzictwo duchowe Dzieła Lasek

04-01-2019

Są różne formy naśladowania Chrystusa, są różne drogi poznania Jego. Kościół szeroko otwiera drzwi dla wciąż poszukujących Prawdy. Jest wiele form duchowości chrześcijańskiej np. franciszkanie, benedyktyni, dominikanie, jezuici, karmelici… 

Laski stały się dla wielu drogą, która doprowadziła ich do świętości. 

Ksiądz Profesor Jarosław Popławski autor książki „Dziedzictwo duchowe Dzieła Lasek” stwierdza, że Laski stanowiły centrum życia duchowego w Polsce w okresie międzywojennym i podkreśla specyficzny rys tej duchowości. 

Laski to mój skrawek nieba na ziemi. A czy ty odnalazłeś swój?

Na 100-lecie istnienia Zgromadzenie została wydana kolejna publikacja, tym razem o duchowości Lasek. Księżkę można zakupić w Domu Rekolekcyjnym w Laskach i w klasztorze przy ul. Piwnej w Warszawie. 

wróć