„Róża” opowieść o Matce Elżbiecie Róży Czackiej

04-09-2018

„Róża” to opowieść o Matce Elżbiecie Róży Czackiej, założycielce Dzieła Lasek. Książka opowiada o jej młodych latach, które poznajemy ze współczesnej perspektywy jednej z wychowanek internatu, Zuzi.  Losy bohaterek w przedziwny sposób krzyżują się. Jest to opowieść o przemianie młodej hrabianki w dojrzałą kobietę, która utraciwszy wzrok, postanowiła oddać życie Bogu i ofiarować je za fizyczną i duchową ślepotę ludzi. Tą decyzją odmieniła los tysięcy niewidomych osób w Polsce.

Książkę wydało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Autorem “Róży” jest Szymon Sławiński, dziennikarz Polskiego Radia, autor dwóch książek dla dzieci - “Małego Powstańca” i “Solidarności, krótkiej historii ..” (wydawnictwo „Muchomor”). Sławiński przez cztery lata był także dyrektorem generalnym Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Właśnie powołane przez Matkę Elżbietę Czacką Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, od 100 lat tworzą Dzieło Lasek, które otacza wszechstronną edukacją i opieką kolejne pokolenia niewidomych.

Ilustracje do "Róży” stworzyła Weronika Żurowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i ESA Saint Luc w Brukseli. Oprawę graficzną i skład przygotowała Marzka Dobrowolska, redakcję i korektę Bianka Dziadkiewicz. Druk Siostry Loretanki SSL.

Więcej informacji na stronie www.różaczacka.pl Kontakt do autora szym22@onet.pl

Kategoria: książka dla dzieci 7+

Książka wyszła w związku z 100 rocznicą powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a także setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Autorzy dedykują ją niewidomym uczniom i absolwentom szkół w Laskach.

Róża

Opowieść sceniczna dla dzieci

O Matce Elżbiecie Róży Czackiej

Tekst © Szymon Sławiński

Ilustracje © Weronika Żurowska

Projekt graficzny i skład: Marzka Dobrowolska

Redakcja i korekta: Bianka Dziadkiewicz

ISBN 978-83-951200-0-8

Druk i oprawa:

Drukarnia Loretańska

Ul. L. Żeligowskiego 16/20

04-476 Warszawa

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Warszawa 2018

wróć