Terapia widzenia

Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku, tj. na rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym na lepszym wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu.

Rehabilitacja wzroku obejmuje:

 • stymulowanie widzenia
 • pobudzanie do patrzenia
 • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia)
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej
 • usprawnianie pamięci wzrokowej
 • osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. dobieranie obiektów i obrazków wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych)
 • zmiana otoczenia dziecka, dostosowanie go do indywidualnych możliwości i potrzeb


Naszym celem jest:

 • funkcjonalna ocena widzenia
 • opracowanie indywidualnego programu oddziaływań terapeutycznych
 • dobór odpowiednich pomocy optycznych i nieoptycznych
 • prowadzenie indywidualnych zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami uczniów tak, by w pełni wykorzystywali wzrok do wszelakiej aktywności (nauki, zabawy, poruszania się, czynności dnia codziennego)
   

Widzieć mózgiem, znaczy wykorzystać każdą właściwość docierającego obrazu, punkty, linie, cienie, do przekształcenia w użyteczną informację. Możemy uczyć dzieci wielu technik poprawienia jakości widzenia, ale naprawdę terapia spełnia swoją rolę wtedy, gdy zaszczepimy dziecku chęć samodzielnego interpretowania obrazu.

Artykuł "Widzieć więcej"