Nauczyciele

Kadra nauczycielska szkół ponadpodstawowych w Laskach

Dyrektor:
Piotr Dziuba

Psycholog szkolny:
Joanna Marasek

Doradztwo zawodowe:
Agnieszka Krasnodębska

________________________________________
Nauczyciele przedmiotowi

Biologia, chemia, przyroda:
Ewa Jastrząb – wychowawczyni klasy 1. LO

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Ewelina Kaczmarska

Filozofia:
Joanna Marasek – wychowawczyni klasy 2. LO a

Fizyka:
s. Monika – Teresa Kulawińska

Geografia, przyroda:
Anna Chojecka

Historia, historia i społeczeństwo:
Władysław Kunicki-Goldfinger
Piotr Dziuba

Informatyka:
Hanna Stachera
Piotr Żebrowski

Język angielski:
Michał Petrycki
Sławomir Siwek
Adelina Scovil - wychowawczyni klasy 3. T
Monika Szczech – wychowawczyni klasy 3. LO

Język niemiecki:
Tomasz Dziura
Sławomir Siwek

Język polski:
Agnieszka Krasnodębska - wychowawczyny klasy 1. T
Anna Sieńkowska - wychowawczyni klasy 4. T

Matematyka:
Maciej Ignasiak
Jolanta Kozyra – wychowawczyni klasy 2. LO b
Grzegorz Mierzejewski - wychowawca klasy 3. BS

Podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce:
Agnieszka Juźwik

Religia:
s. Hanna Włodarska

Wiedza o społeczeństwie:
Agata Kunicka-Goldfinger

Wychowanie fizyczne:
Andrzej Gromulski
Krzysztof Koc

Wychowanie do życia w rodzinie:
Małgorzata Połomska

________________________________________
Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Język obcy zawodowy:
Adelina Scovil
Sławomir Siwek
Monika Szczech

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów, podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii:
Joanna Marasek

Bezpieczeństwo i higiena pracy:
s. Aleksandra Maczuga

Działalność gospodarcza:
Agnieszka Juźwik

Anatomia z fizjologią, zarys fizjoterapii i fizjoterapia:
Jadwiga Szaniawska-Chydzińska

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym,
teoretyczne podstawy masażu, masaż (zajęcia praktyczne):
Róża Leszkiewicz-Sury – wychowawczyni klasy 2. T

Zagadnienia kliniczne w masażu, propedeutyka zdrowia, organizacja ochrony zdrowia:
Dorota Bugajewska

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia:
Ewelina Kaczmarska

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych,
projektowanie baz danych:
Arkadiusz Pacholczak

Projektowanie i tworzenie stron internetowych,
pracownia baz danych,
pracownia stron internetowych,
tworzenie stron i aplikacji internetowych,
witryny i aplikacje internetowe:
Teresa Pacuła

Systemy baz danych, projektowanie baz danych,
projektowanie i administrowanie bazami danych:
Hanna Stachera

Lokalne sieci komputerowe,
tworzenie stron i aplikacji internetowych,
witryny i aplikacje internetowe:
Piotr Żebrowski

Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych:
Agata Skwirosz – wychowawczyni klasy 2. BS a
Ludmiła Szymborska

Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń:
Roland Staszak – wychowawca klasy 1. BS i 2 BS b

________________________________________
Przygotowanie tekstów edukacyjnych:
Krzysztof Wiśniewski

Personel pomocniczy:
Jan Juszczak
Barbara Sternicka