Rekrutacja

Harmonogram rekutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Dzień otwarty

- dla kandydatów do szkół
  ponadgimnazjalnych

-

poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r. godz. 8:15

- dla kandydatów do szkoły policealnej

-

poniedziałek, 28 maja 2018 r., o godz. 8:15

Rozmowy kwalifikacyjne

 • dla kandydatów do Liceum, Technikum i do Branżowej Szkoły I stopnia - poniedziałek, 4 czerwca 2018 r., godz. 9.00
 • dla kandydatów do Szkoły Policealnej (kierunek: technik masażysta, technik tyfloinformatyk, technik administracji) – poniedziałek, 11 czerwca 2018 r., godz. 9.00

Dokumenty należy złożyć do Biura Szkolnego w terminach:

 • do Liceum, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia dokumenty należy złożyć w Biurze Szkolnym do 30 maja 2018 r.
 • do Szkoły Policealnej do 9 lipca 2018 r.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Stanisław Badeński


Zapisy do placówek szkolno-wychowawczych:
tel. 22 752 31 01
e-mail: biuro.szkolne@laski.edu.pl

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego:

 • podanie kandydata i rodziców o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik egzaminu gimnazjalnego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • odpis skrócony aktu urodzenia z PESEL-em kandydata i potwierdzonym miejscem zamieszkania
 • życiorys
 • dokumentację okulistyczną i medyczną
 • dokument świadczący o ubezpieczeniu zdrowotnym
 • 2 zdjęcia


Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Policealnej:

 • podanie kandydata o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia liceum
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • dokumentację okulistyczną i medyczną
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • odpis skrócony aktu urodzenia z PESEL-em kandydata i potwierdzonym miejscem zamieszkania
 • życiorys
 • dokument świadczący o ubezpieczeniu zdrowotnym
 • 3 zdjęcia

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia:

 • podanie kandydata i rodziców o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • dokumentację okulistyczną i medyczną
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • odpis skrócony aktu urodzenia z PESEL-em kandydata i potwierdzonym miejscem zamieszkania
 • życiorys
 • dokument świadczący o ubezpieczeniu zdrowotnym
 • 2 zdjęcia