Nauczyciele

Kadra nauczycielska szkół ponadpodstawowych w Laskach

Dyrektor:
Stanisław Badeński

Psycholog szkolny:
Joanna Marasek

Doradztwo zawodowe:
Agnieszka Krasnodębska

________________________________________
Nauczyciele przedmiotowi

Biologia, przyroda i chemia:
Ewa Jastrząb – wychowawczyni klasy 2. LO

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Ewa Kaczmarska

Fizyka:
s. Monika – Teresa Kulawińska

Geografia, przyroda:
Cezary Fuksiński

Historia, historia i społeczeństwo:
Władysław Kunicki-Goldfinger

Informatyka:
Hanna Stachera
Emilia Zamiechowska
Piotr Żebrowski

Język angielski:
Michał Petrycki
Adelina Scovil - wychowawczyni klasy 1. T
Monika Szczech – wychowawczyni klasy 1. LO

Język niemiecki:
Sławomir Siwek

Język polski:
Agnieszka Krasnodębska - wychowawczyny klasy 3. T
Anna Sieńkowska - wychowawczyni klasy 2. T

Matematyka:
Maciej Ignasiak
Jolanta Kozyra – wychowawczyni klasy 3. LO
Grzegorz Mierzejewski - wychowawca klasy 1. BS

Podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce:
Agnieszka Juźwik

Religia:
ks. Michał Wudarczyk

Wiedza o kulturze:
Stanisław Badeński

Wiedza o społeczeństwie:
Agata Kunicka-Goldfinger

Wychowanie fizyczne:
Andrzej Gromulski
Krzysztof Koc

________________________________________
Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Anatomia z fizjologią:
Jadwiga Szaniawska-Chydzińska

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym:
Róża Leszkiewicz-Sury

Teoretyczne podstawy masażu:
Róża Leszkiewicz-Sury

Zarys fizjoterapii i fizjoterapia:
Jadwiga Szaniawska-Chydzińska

Masaż (zajęcia praktyczne):
Róża Leszkiewicz-Sury

Zagadnienia kliniczne w masażu, propedeutyka zdrowia:
Dorota Bugajewska

Język obcy w ochronie zdrowia:
Monika Szczech

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów, podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii:
Joanna Marasek

Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia:
Ewa Kaczmarska

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych,
administracja bazami danych,
programowanie aplikacji internetowych,
witryny i aplikacje internetowe,
eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
systemy baz danych:
Teresa Pacuła – wychowawczyni klasy 4. TI

Systemy baz danych, urządzenia techniki komputerowej:
Hanna Stachera

Administrowanie systemami operacyjnymi,
eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
sieci komputerowe, systemy operacyjne, lokalne sieci komputerowe:
Piotr Żebrowski

Działalność gospodarcza w branży informatycznej:
Agnieszka Juźwik

Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych:
Agata Skwirosz – wychowawczyni klasy 2. BS
Ludmiła Szymborska

Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
w zawodach ślusarz i mechanik:
Roland Staszak – wychowawca klasy 3. ZSZ

Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
w zawodzie koszykarz-plecionkarz:
Andrzej Sikorski

Bezpieczeństwo i higiena pracy:
s. Aleksandra Maczuga

Przygotowanie tekstów edukacyjnych:
Krzysztof Wiśniewski

Personel pomocniczy:
Jan Juszczak
Barbara Sternicka