Szkolimy osoby niewidome z całej Polski

Osoba niewidoma obsługująca komputer
Osoba niewidoma obsługująca komputer

Czy wiesz, że Twoje dziecko może korzystać z różnych szkoleń: z nowych technologii informatycznych, kursów bezwzrokowych technik i metod pracy, masażu, nauki języka angielskiego i wielu innych?