Szkoła Podstawowa w Laskach

Dla uczniów, pracowników oraz osób zainteresowanych dostępne jest jedno wejście główne do budynku.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się  przez drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą na hol główny. Wejście dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób słabowidzących.

Szkoła Podstawowa mieści się w parterowym budynku, składa się z 2 skrzydeł  połączonych holem. Każde skrzydło posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne.

Informacja główna znajduje się na wprost wejścia głównego budynku. Kontrolę przy wejściu do budynku pełni pani woźna, ona też udziela informacji.

Do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku szkoły znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, nie ma potrzeby, aby była winda, korytarze są szerokie. Framugi w drzwiach, obwody przy klamkach mają kolor kontrastowy w stosunku do koloru drzwi, a nad klamkami znajdują się napisy w brajlu.

W budynku szkoły jest informacja dotykowa w brajlu. Informacji głosowej udziela woźna.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne.

Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku szkoły jest parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Są też oznaczone  miejsca dla osób niepełnosprawnych.