Zadania Szkoły Muzycznej

Kształcenie młodzieży w celu zdobycia zawodu w kierunku muzycznym (nauka w innych placówkach muzycznych dla osób widzących) oraz w celu zdobycia zawodu muzyka-organisty (Studium Organistowskie)

Nauczyciele – instrumentaliści uczą gry na instrumentach i zapoznają uczniów z podstawowymi zasadami muzyki. Podczas lekcji, pod okiem profesjonalistów, uczniowie poznają instrumenty i uczą się techniki gry, zapoznają się z literaturą muzyczną, ćwiczą pamięć muzyczną, orientację przestrzenną na instrumencie, kształcą wrażliwość muzyczną poprzez interpretację utworów muzycznych, rozwijają swe zdolności muzyczne.

Nauczyciele – teoretycy kładą fundament pod merytoryczny rozwój muzyczny uczniów. Zapoznają uczniów z zasadami muzyki, muzykografią (pismem muzycznym), kształcą słuch muzyczny, uczą prawidłowego posługiwania się głosem. Uczniowie poznają formy muzyczne, historię muzyki, podstawy harmonii funkcyjnej i wiele innych zagadnień potrzebnych w zawodzie muzyka.

Swoją postawą i indywidualnym podejściem nauczyciele starają się pomóc uczniom w poznawaniu i wykorzystaniu swoich możliwości dla rozwoju muzycznego. Formy koncertów i egzaminów semestralnych stanowią dla uczniów duże wyzwanie, są sprawdzianem ich umiejętności muzycznych, dają możliwość współdziałania w zespole oraz są okazją do pokonywania własnej niepełnosprawności.


Reprezentowanie i promocja Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Szkoła Muzyczna (chór, zespół "After Five", soliści) nieustannie bierze udział w imprezach, reprezentując i promując Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

Przygotowanie uczniów do występów na koncertach, festiwalach i konkursach wymaga ogromnej pracy. Gronu pedagogicznemu zależy, aby nasi uczniowie godnie reprezentowali Szkołę Muzyczną i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, aby byli prawdziwą ich wizytówką. Nauczyciele starają się, aby występy odbywały się możliwie jak na najwyższym poziomie artystycznym i estetycznym. Każdy występ dopracowywany jest w najmniejszych szczegółach.

Chór Szkoły Muzycznej w Laskach jest laureatem:

 • drugiej nagrody na Siódmym Festiwalu Betlejem u Avetek (2008)
 • pierwszej nagrody w kategorii chórów szkół niepublicznych na Pierwszym Festiwalu Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2010)
 • wyróżnienia na Festiwalu Twórczości Niewidomych i Słabowidzących "Skowronki" w Wilnie (2011).

Od 2008 roku Chór uczestniczy również w wymianie młodzieży polskiej i niemieckiej z Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium w Herzbergu.

Na przełomie roku 2011-2012 chór, uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej w Laskach dokonali nagrania piosenek Jerzego Wasowskiego. Na płycie pod tytułem „Herbatka z Wasowskim” znalazły się piosenki dziecięce i piosenki z Kabaretu Starszych Panów. W nagraniu tytułowego utworu gościnnie wzięła udział znakomita wokalistka jazzowa Dorota Miśkiewicz. Płytę, która zebrała życzliwe recenzje środowiska muzycznego, wydało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a jej sponsorem jest firma Orange.

Chór szkolny reprezentuje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach w kraju i zagranicą. Nieustannie poszerzany jest repertuar chóru, w celu jak najlepszego dopasowania się do potrzeb bardzo szerokiej publiczności.

Nagrania Szkoły Muzycznej w formie płyt CD służą do rozprowadzania podczas koncertów, dla sponsorów i przyjaciół Lasek.

W ostatnim czasie Szkoła Muzyczna występowała m.in.:

 • dla Pani Prezydentowej w Belwederze
 • w "Ogrodach Integracji" w Grodzisku Mazowieckim
 • w Centrum Kultury w Izabelinie – "Szkoła bez przemocy"
 • w Teatrze "Ateneum" (koncert organizowany przez Fundację Krzewienia Kultury Osób Niepełnosprawnych)
 • Gala konkursu Ośmiu Wspaniałych, Fundacja "Świat na tak" w Sali Kongresowej
 • na Mazowieckim Festiwalu Piosenki Religijnej "Chrześcijańskie Granie" organizowanym przez Dobre Miejsce na Dewajtis (chór zajął drugie miejsce, podczas gdy nie przyznano miejsca pierwszego i trzeciego)
 • w Pałacu Polskiej Akademii Nauk
 • w Ambasadzie Wielkiej Brytanii