Rekrutacja


Rekrutacja do Szkoły Muzycznej odbywa się w dwóch terminach:

  • w kwietniu pod koniec roku szkolnego
  • w pierwszych dniach września dla nowych uczniów

Rekrutacja polega na badaniu przydatności kandydata do Szkoły Muzycznej, tzn. m.in. na sprawdzeniu słuchu muzycznego, poczucia rytmu, wykonaniu dowolnej piosenki.

Najbliższy termin rekrutacji jest przewidziany na 25 kwietnia 2022 roku.