Rekrutacja


Rekrutacja do Szkoły Muzycznej odbywa się w dwóch terminach:

  • w kwietniu pod koniec roku szkolnego
  • w pierwszych dniach września dla nowych uczniów


Rekrutacja polega na badaniu przydatności kandydata do Szkoły Muzycznej, tzn. m.in. na sprawdzeniu słuchu muzycznego, poczucia rytmu, wykonaniu dowolnej piosenki.