Materiały edukacyjne

Programy realizowane na poszczególnych przedmiotach muzycznych stanowią zarówno programy napisane i wydane do użytku dla wszystkich szkół muzycznych pierwszego stopnia, jak też programy autorskie stworzone przez nauczycieli naszej szkoły.

Widzący nauczyciele korzystają z podręczników szkolnych wydanych w czarnym druku, natomiast niewidomi nauczyciele mają zaadaptowane podręczniki brajlowskie przez siebie, bądź Wydawnictwo Muzyczne Toccata zajmujące się wydawaniem nut w brajlu.

Nasi najmłodsi uczniowie, podczas lekcji gry na instrumentach, opanowują treści programowe za pomocą metody słuchowej, natomiast starsi korzystają też z nut brajlowskich, które można znaleźć w szkole oraz w bibliotece brajlowskiej ośrodka. Podczas zajęć z przedmiotów teoretycznych jak np. kształcenie słuchu, od pierwszych lekcji wprowadza się korzystanie z nut i podręczników brajlowskich.