Szkoła Muzyczna I stopnia w Laskach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Laskach istnieje od 1996 roku. Kształceni są tu uczniowie najzdolniejsi, utalentowani muzycznie. Uczą się w klasach: fortepianu, fletu, akordeonu. Uczęszczają również na zajęcia teoretyczne: rytmikę, kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz chór. W 1997 roku Szkoła otrzymała prawa publiczne i podlega nadzorowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.