Szkoła Muzyczna

Szkoła Muzyczna I stopnia istnieje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach od 1996 roku. Patronem Szkoły jest wybitny niewidomy pianista Edwin Kowalik, wychowanek Lasek, laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina z 1955 roku.

W Szkole Muzycznej I stopnia kształceni są uczniowie najzdolniejsi, utalentowani muzycznie. Uczą się w klasach: fortepianu, skrzypiec, fletu, akordeonu i gitary klasycznej. Uczęszczają również na zajęcia teoretyczne: rytmikę, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, muzykografię oraz na chór. W 1997 roku Szkoła otrzymała prawa publiczne i podlega nadzorowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej.

Przy Szkole Muzycznej działa Ognisko Muzyczne, gabinet muzykoterapii oraz filia Instytutu Szkolenia Organistów. Z zajęć muzycznych korzysta ponad 100 uczniów ze wszystkich placówek Ośrodka.

Ognisko Muzyczne - powstało z myślą o zdolnych muzycznie uczniach, którzy potrzebują indywidualnego programu, dostosowanego do swoich możliwości psychofizycznych. Oprócz klas fortepianu, skrzypiec, fletu i gitary, w Ognisku istnieje dodatkowo klasa perkusji, gitary basowej, organów i trąbki. Prowadzone są również zajęcia interpretacji piosenki i emisji głosu. Pod kierunkiem nauczycieli Ogniska działa młodzieżowy zespół muzyczny „After Five”

Gabinet muzykoterapii - uczęszczają do niego głównie dzieci niewidome z dodatkowymi dysfunkcjami, a także z szeroko rozumianymi problemami zdrowotnymi. Uczeń biorący udział w zajęciach muzykoterapii nie musi posiadać słuchu muzycznego, gdyż muzyka w tym wypadku stanowi środek leczniczy, rewalidacyjny, narzędzie terapii. Zajęcia te są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Filia Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie - naukę w Instytucie podejmują uczniowie posiadający podstawowe przygotowanie muzyczne. Zajęcia praktyczne, dostosowane do możliwości osób niewidomych, realizowane są przez muzyków-tyflopedagogów w Laskach (fortepian, organy, emisja głosu, gra liturgiczna). Na zajęcia teoretyczne: wykłady z liturgiki, historii muzyki kościelnej, zasad śpiewu gregoriańskiego, harmonii, a także na egzaminy i kolokwia uczniowie dowożeni są do Warszawy. Absolwenci Instytutu Szkolenia Organistów mają szansę uzyskania dyplomu III stopnia, uprawniającego do podjęcia pracy organistowskiej w Kościele rzymskokatolickim w Polsce.