Karol Kostrzewa

Karol Kostrzewa (absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Laskach) w lipcu 2014 roku obronił tytuł magistra na kierunku zarządzanie, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi.

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia!

wróć