Marek Faderewski

W październiku 2013 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki, nadany przez Radę Naukową Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.
Urodzony w 1982 roku w Przasnyszu. W latach 1997-2001 uczęszczał do Liceum Zawodowego w Laskach k/Warszawy. W 2001 roku wyróżniony nagrodą im. Andrzeja Adamczyka za bardzo dobre wyniki w nauce.
Po ukończeniu Liceum rozpoczął studia na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) na kierunku Informatyka, gdzie w 2006 roku uzyskał z wynikiem bardzo dobrym tytuł zawodowy magistra.
W 2007 roku podjął pracę w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie na stanowisku Asystenta, gdzie w 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Reprezentacja środowiska do współdziałania w systemach otwartych i heterogenicznych".
Jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z budową wysokowydajnej i wysokodostępnej infrastruktury IT oraz serwisów internetowych. Interesuje się on również współdziałaniem urządzeń w systemach otwartych i heterogenicznych, a w szczególności reprezentacją środowiska dla takich systemów.

wróć