Zapisy do placówek szkolno-wychowawczych:

tel. 22 752 31 01
e-mail: biuro.szkolne@laski.edu.pl

Sekretariat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach informuje o zasadach przyjęć dzieci do placówek naszego Ośrodka.

Po telefonicznym ustaleniu z Rodzicami dziecka daty wizyty zapraszamy kandydata na tzw. "próbę". Rodzic jest zobowiązany do przywiezienia wszelkiej dokumentacji okulistycznej, jeżeli dziecko ma inne schorzenia także pozostałej dokumentacji medycznej.

Jeżeli dziecko uczęszcza do Przedszkola należy dostarczyć opinię pedagogiczną. W trakcie tzw. "próby" poznajemy możliwości dziecka i określamy nasze możliwości co do rodzaju pomocy jaką możemy zaoferować. Rodzic ma okazję poznać Laski i zapoznać się z metodami nauki w Przedszkolu dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Jeżeli nasza wiedza nie pozwala na udzielenie pomocy danemu dziecku, kierujemy do odpowiednich instytucji, które mogą tej pomocy udzielić. Jeżeli dziecko kwalifikuje się do placówki rodzice są proszeni o dostarczenie pozostałych dokumentów i załatwienie z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Orzeczenia do kształcenia specjalnego ze względu na dysfunkcje wzroku /jeżeli dziecko orzeczenia jeszcze nie posiada/. Oraz zgłoszenie się do Wydziału Oświaty Starostwa do, którego należą ze względu na stałe zamieszkanie, celem uzyskania Skierowania dziecka do naszej placówki, które wydaje na prośbę Starostwa rodzimego: Wydział Oświaty naszego Starostwa.


Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkół:

  1. Orzeczenie do kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej, co stanowi podstawę przyjęcia.
  2. Podanie rodziców o przyjęcie do szkoły/przedszkola/internatu.
  3. Dokumentacja medyczna, w tym okulistyczna.
  4. Świadectwo z ostatniej klasy oraz wypis ocen za pierwszy semestr.
  5. Opinia pedagogiczna ze szkoły/przedszkola.
  6. Życiorys kandydata.
  7. Dwa zdjęcia.
  8. Odpis skrócony aktu urodzenia, PESEL, potwierdzone stałe miejsce zamieszkania.
  9. Orzeczenie o niepełnosprawności.