Rewalidacja – edukacja nie wystarczy

Dziecku niewidomemu od niemowlęctwa zagraża w toku rozwoju szereg deformacji i ograniczeń spowodowanych brakiem wzroku. Można ich uniknąć, można zapewnić dziecku pełny, optymalny rozwój, jeśli działania rewalidacyjne włączymy w proces pielęgnacji i wychowania małego dziecka oraz w cały okres jego edukacji szkolnej.