Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka

Jesteśmy pedagogami specjalnymi z przygotowaniem tyflologicznym z wieloletnim doświadczeniem pracy.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w procesie wychowania dziecka z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi sprzężeniami (niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa, autyzm i inne).

Przygotowujemy naszych wychowanków do życia w społeczeństwie poprzez usprawnianie, usamodzielnianie, rozwój umysłowy oraz rozwijanie uzdolnień.

fot. archiwum szkoły