Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego i Słabowidzącego Dziecka

Terapią wczesnego wpomagania rozwoju objęte są niewidome i słabowidzące dzieci w wieku od 0-6 roku życia, również ze złożoną niepełnosprawnością.

Dzieci od 0-3 roku życia uczestniczą w zajęciach w domu rodzinnym lub w Ośrodku (na życzenie rodziców). Dzieci od 3-6 roku życia uczęszczają na zajęcia w placówce.

Wielospecjalistyczną diagnozę i terapię przeprowadza zespół, w skład którego wchodzą: psycholog, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, tyflopedagog, instruktor orientacji w przestrzeni, logopeda, terapeuta widzenia.

W oparciu o diagnozę, obserwację oraz wywiad z rodzicami określany jest etap rozwoju dziecka. Zespół specjalistów przygotowuje indywidualny program terapeutyczny, który jest realizowany w trakcie spotkań w Ośrodku lub w domu rodzinnym dziecka. Rodzice są instruowani w zakresie działań terapeutycznych.

Zapewniamy zakwaterowanie dla rodziców dojeżdzających z innych miast.

Zajęcia podczas turnusu Wczesnego Wspomagania

fot. z archiwum szkoły