Terapia widzenia

Terapia widzenia polega na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, czyli zwiększaniu skuteczności wykorzystywania widzenia w codziennym funkcjonowaniu osoby słabowidzącej.

Rehabilitacja wzroku obejmuje:

  • stymulowanie widzenia
  • pobudzanie patrzenia
  • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia)
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej
  • usprawnianie pamięci wzrokowej
  • osiąganie wyższych sprawności wzrokowych np. identyfikowanie obiektów na obrazkach, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych).


Cele rehabilitacji wzroku to:

  • funkcjonalna ocena widzenia
  • opracowanie indywidualnego programu oddziaływań terapeutycznych
  • dobór odpowiednich pomocy optycznych i nieoptycznych.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o indywidualny program terapeutyczny. Dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętność wykorzystywania wzroku w trakcie nauki, zabawy oraz czynności dnia codziennego.

fot. J. Ciepliński