Nauczyciele

Jesteśmy pedagogami specjalnymi z przygotowaniem tyflologicznym z wieloletnim doświadczeniem pracy.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w procesie wychowania dziecka z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi sprzężeniami (niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa, autyzm i inne).

Przygotowujemy naszych wychowanków do życia w społeczeństwie poprzez usprawnianie, usamodzielnianie, rozwój umysłowy oraz rozwijanie uzdolnień.

Twoje dziecko jest w dobrych rękach!

fot. archiwum szkoły