Masaż

Podstawowym celem masażu jest:

  • likwidowanie przykurczy mięśniowych,
  • korygowanie wad postawy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie napięcia mięśniowego,
  • rozwijanie sprawności manualnej. 

Służy to wszystko poprawie jakości życia, a także ma wpływ na rozwój poznawczy. Zabiegi masażu wykonywane są w atmosferze sprzyjającej całkowitemu relaksowi i rozluźnieniu.

Klasyczny masaż leczniczy polega na odpowiednim ułożeniu chorego oraz stosowaniu klasycznych technik masażu. Są to: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wstrząsanie i wibracja. Znajduje on zastosowanie głównie w schorzeniach narządu ruchu. Może być wykonywany ręcznie, przy użyciu aparatów i urządzeń do masażu oraz metodą łączną.

W naszej placówce stosuje się tylko metodę ręczną, gdyż pozwala to na palpacyjną ocenę reaktywności tkanek masowanych oraz na ocenę występowania zmian tkankowych tj. zgrubienie łącznotkankowe, tkliwości bólowej, przeczulicy, zmiany napięcia mięśniowego. Umożliwia dokładne opracowanie topograficzne tkanek z uwzględnieniem odpowiedniego doboru wykonywanego masażu stosownie do okolicy masowanej i występujących zmian chorobowych. W czasie masażu docierają do mózgu miliony bodźców. Wywołują one stan pobudzenia kory mózgu, która jest narządem kierującym czynnościami wszystkich narządów, a zatem i mięśni. Pobudzenie kory mózgowej powoduje szybsze i bardziej sprawne wykonywanie czynności przez narządy wykonawcze.