Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju

  • Przedszkole Specjalne dla Dzieci  Niewidomych i Słabowidzących
  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych i Słabowidzących
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla Niewidomych i Słabowidzących

ul. Słoneczna 11, 34-700 Rabka-Zdrój

tel./fax 018/2676525

e-mail: szkolaniewidomi@rabka.pl

Dyrektor Ośrodka – mgr Barbara Landowska – siostra Irmina

Dyrektor Szkoły – mgr Elżbieta Radiowska


Konto bankowe:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Ośrodek Rehabilitacyjny

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

44 8815 0002 0000 0025 6784 0001