Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne im. św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju

ul. Słoneczna 11, 34-700 Rabka-Zdrój

tel./fax 018/2676525

e-mail: sw_tereska_rabka@tlen.pl

Dyrektor Ośrodka – mgr Barbara Landowska – siostra Irmina
Dyrektor Szkoły – mgr Elżbieta Radiowska

Konto bankowe:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Ośrodek Rehabilitacyjny

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
44 8815 0002 0000 0025 6784 0001