Bieżące potrzeby

Drodzy Darczyńcy,

w naszym Ośrodku, staramy się zapewnić naszym niewidomym i słabowidzącym wychowankom godne warunki do życia i rozwoju.

Od lat wspierają nas ludzie dobrej woli przekazując środki finansowe lub dary rzeczowe. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

Zobaczcie jak nasi wychowankowie każdego dnia uczą się samodzielności.

fot. archiwum internatu

Poniżej znajduje się lista bieżących potrzeb

  • pomoc finansowa na organizację obozu rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Sobieszewie - wakacje 2019

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH IM. ŚW. TERESKI

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE

34-700 RABKA-ZDRÓJ ul. Słoneczna 11

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
44 8815 0002 0000 0025 6784 0001

z dopiskiem: bieżące potrzeby

W sprawach dotyczących przekazania darów rzeczowych prosimy o kontakt telefoniczny: 

tel./fax 018/2676525

Spójrz inaczej na osoby niewidome.

Twoja pomoc sprawia, że ich życie nabiera kolorów.

fot. archiwum internatu