Jak przekazać 1% dla niewidomych i słabowidzących dzieci z Rabki?

Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz niewidomych i słabowidzących dzieci z Rabki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju kształci dzieci niewidome i słabowidzące z upośledzeniem umysłowym. Nasi uczniowie mają różne niepełnosprawności np. porażenie mózgowe, niedowłady, wodogłowie, epilepsję i różne formy autyzmu. Każda forma pomocy finansowej lub rzeczowej jest wsparciem naszej działalności. Za wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni.

Jak przekazać 1% podatku?
- znajdź w swoim formularzu PIT pozycję:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO

wpisz


- numer KRS 0000054086

- oblicz 1% podatku należnego i zaokrąglij do pełnych dziesiątek groszy w dół

- w części „Informacje uzupełniające”, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem 
o przekazanie 1% podatku należnego, w rubryce „Cel szczegółowy 1%” odpowiednio w:

wpisz koniecznie: SZKOŁA W RABCE

Inną pomoc finansową prosimy kierować na konto ośrodka:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
IM. ŚW. TERESKI
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE
34-700 RABKA-ZDRÓJ ul. Słoneczna 11

tel./fax 018/2676525 e-mail: sw_tereska_rabka@tlen.pl

Dyrektor Ośrodka – siostra Irmina mgr Barbara Landowska
Dyrektor Szkoły – mgr Elżbieta Radiowska

Konto bankowe:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Ośrodek Rehabilitacyjny

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
44 8815 0002 0000 0025 6784 0001