Jak pomóc dzieciom z Rabki?

I Ty możesz pomóc niewidomym i słabowidzącym dzieciom z Rabki!

Zobacz, co możesz dla nich zrobić - kliknij w boczne menu.

Wpłaty prosimy przekazywać:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH IM. ŚW. TERESKI

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE

34-700 RABKA-ZDRÓJ ul. Słoneczna 11

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

44 8815 0002 0000 0025 6784 0001

 

fot. archiwum szkoły