Rozwijanie zainteresowań i talentów

W naszej placówce dzieci poznają świat przez jego doświadczanie. Swoje przeżycia utrwalają w różnych formach plastycznych i muzycznych. To doskonała terapia i nauka wyrażania emocji.

Najbardziej uzdolnieni uczniowie pod okiem wychowawców biorą udział w kolonkursach plastycznych i muzycznych na terenie Małopolski, a także w innych regionach Polski. W internacie działa również zespół wokalno-instrumentalny "Słoneczne Nutki", który reprezentuje Ośrodek na lokalnych festiwalach.

fot. J. Ciepliński, archiwum szkoły i internatu

KLUB PODRÓŻNIKA 

Klub podróżnika "Palcem po mapie"


Na Kole Podróżnika nasze podróże przebiegają w ten sposób, że dzielimy się na grupy reprezentujące różne środki transportu. Każda grupa posiada swój zasób finansowy (nasza waluta to "Trampki") i różne skarby, które można zdobyć po każdej wycieczce. Gdy otwieramy Kopertę z biletem, jedna grupa drogą licytacji może wykupić wycieczkę. Wiąże się to z przywilejami dodatkowych punktów podróżnych i pierwszeństwem odpowiedzi w końcowym mini quizie. Następnie czytamy o odwiedzanej miejscowości i poznajemy jej historię. W kolejnym etapie poznajemy trzy legendy związane z miejscem i okolicą i przystępujemy do quizu. Grupa, która odpowie na pytanie otrzymuje w nagrodę kopertę z nagrodami. Na koniec uzupełniamy naszą mapę i Kronikę Podróżną. Tak w skrócie wygląda nasze podróżowanie palcem po mapie.

fot. archiwum internatu