BEZ WZROKU - BEZ BARIER

08-06-2022

Rabczański amfiteatr, na scenie osoby prowadzące, fot. archiwum szkoły
Rabczański amfiteatr, na scenie osoby prowadzące, fot. archiwum szkoły

"Bez wzroku - bez barier" tak brzmiał tytuł wydarzenia w rabczańskim amfiteatrze zorganizowanym przez nasz Ośrodek 8 czerwca 2022 roku. Spotkanie było dedykowane dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gminy Rabka-Zdrój, którego celem było przybliżenie problemu niepełnosprawności, szczególnie osób niewidomych, zauważenie ich w środowisku lokalnym i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych. Dziękujemy Panu Dyrektorowi i Pracownikom Amfiteatru za udostępnienie miejsca. Spotkanie rozpoczął oficjalnie Pan burmistrz Leszek Świder, który przywitał wszystkich gości i organizatorów spotkania. Uczestnicy w czasie spotkania poznali bliżej postać błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej - założycielki Dzieła Lasek, prekursorki początków pracy i nauki niewidomych w Polsce i autorki polskiej wersji alfabetu Braille`. W czasie spotkania żywym świadectwem przełamywania barier w poruszaniu się i komunikacji były absolwentki Lasek aktualnie pracujące w naszym Ośrodku, które zaprezentowały czytanie i pisanie tekstu alfabetem Brailla`. Następnie przedstawiliśmy techniki poruszania się osób niewidomych z długą białą laską i z widzącym przewodnikiem. Kolejna część spotkania miała charakter warsztatowy. Uczniowie mogli doświadczyć przejścia z białą laską z zasłoniętymi opaską oczami. Mogli zobaczyć jak pisze się tekst alfabetem Brailla` na maszynie i jak wyglądają książki brajlowskie. Podsumowaniem wydarzenia był krótki, animowany film pt. "N jak niewidomy", który pokazywał jak należy prawidłowo pomagać osobom z dysfunkcją wzroku, które spotykamy w przestrzeni publicznej oraz teledysk z pieśnią pt. "O nasza Matko Elżbieto Różo Czacka". Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za spotkanie, a w szczególności uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Rabki i z Ponic za przybycie i aktywny udział w tym wydarzeniu.

wróć