DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO W OBLICZU PANDEMII

06-03-2020

Dzieci siedzą w kole, fot. archiwum szkoły
Dzieci siedzą w kole, fot. archiwum szkoły

Wobec ekspansji na całym świecie koronawirusa SARS-CoV-2 przeszliśmy przeszkolenie z zakresu profilaktyki zakażeniom. Prelekcję poprowadziła nasza pielęgniarka szkolna p. Tamara. Zapoznała uczniów i nauczycieli z „Dziesięcioma radami, jak uniknąć zakażenia koronawirusem” ogłoszonymi przez dyrektora generalnego WHO. P. Tamara omówiła typowe objawy infekcji i sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia. Szczególną uwagę poświęcono profilaktyce zachowań, a zwłaszcza higienie rąk- przypominając zalecany schemat ich mycia. Zwrócono uwagę na używanie chusteczek jednorazowych, zasłanianie się rękawem przy kichaniu i odkasływaniu oraz na dezynfekowanie powierzchni biurek, stołów, klamek itp. oraz dbanie o bieżącą czystość i wietrzenie pomieszczeń.

wróć