Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach oferuje Państwu kompleksową pomoc:

  • w zakresie rehabilitacji podstawowej (czynności życia codziennego, orientacja przestrzenna, rehabilitacja wzroku);
  • na każdym poziomie edukacyjnym (dobór odpowiedniej techniki pracy, nauka brajla – w tym specjalistyczna notacja przedmiotowa, nauka rysunku wypukłego) oraz pomoc nauczycieli (m.in. matematyka, informatyka, chemika, fizyka);
  • tyflopedagoga, psychologa

Zapewniamy także dostęp do specjalistycznej pracowni informatycznej z różnorodną ofertą wyposażenia stanowisk komputerowych dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Zdobycie wiedzy o swojej sytuacji i możliwościach, jak również wsparcie rewalidacyjne jest możliwe w każdym wieku, także dla osób dorosłych, zwłaszcza nowo ociemniałych.

Wszystkich zainteresowanych, także spoza naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zapraszamy do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego.

Kontakt telefoniczny 22 752 31 00 lub za pomocą poczty elektronicznej: elzbieta.szczepkowska@laski.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

Jesteśmy z niewidomymi i dla niewidomych od ponad 100 lat, przygotowując ich do samodzielnego i społecznie wartościowego życia.