Przetargi

Informacja o wyborze oferty część II

Żułów, dnia 13.12.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „CENTRALA” Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB...

więcej

13-12-2013

Ogłoszenie o Zamówieniu nr Sob 1 2011

Zadanie „Mała architektura, droga dojazdowa, parking, ciągi komunikacyjne, oświetlenie, ogrodzenie wokół budynku”realizowane w ramach inwestycji pt.: „Budynek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego w Gdańsku Sobieszewie”. Termin wykonania zadania: do 30 września...

więcej

27-02-2014

Ogłoszenie o przetargu z dnia 02.09.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 02.09.2013 r. na: Remont, rozbudowa i przebudowa budynku "Centrala" z adaptacją pomieszczeń budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości...

więcej

03-09-2013

Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.10.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.10.2013 r. na: Remont, rozbudowa i przebudowa budynku "Centrala" z adaptacją pomieszczeń budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości.

więcej

14-10-2013

Ogłoszenie o przetargu z dnia 31 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2019 r.  o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. - dalej „ustawa Pzp”) na:

PRZEPROWADZENIE ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIA

więcej

31-12-2019

Ogłoszenie o wyniku postępowania pt.: REMONT, ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU „CENTRALA” Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Żułowie, gm. Kraśniczyn pow. Krasnystaw

Żułów 30.10.2013 r.    Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na REMONT,...

więcej

30-10-2013

Przetarg na PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIA

„Ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2019 r.  o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. - dalej „ustawa Pzp”)

więcej

18-06-2019

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „CENTRALA” Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zmiana treści SIWZ Dotyczy postępowania na:  REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „CENTRALA” Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zamawiający informuje, że SIWZ dokonuje następujących modyfikacji: 1) zapis Rozdziału 2 pkt....
więcej

24-10-2013

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 03 z dnia 29-08-2013 roku

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach informuje o unieważnieniu Zapytaniu ofertowego nr 03 z dnia 29.08.2013r. dotyczącego wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu...
więcej

13-09-2013

Zapytanie ofertowe nr 01/2021 z dnia 18.11.2021

Zapytanie ofertowe nr 01/2021 z dnia 18.11.2021 na udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu adaptacji pomieszczeń i uruchomienia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT)

1. Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane - przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności i obsługi osób z niepełnosprawnością - Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT)

więcej

18-11-2021

Strona /2

1 2 ... ostatnia