Zapytanie ofertowe nr 2 wizyty studyjne 6.08.2013 r

06-08-2014

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dot. wyboru Wykonawcy, który zorganizuje 2 wizyty studyjne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz zakresu zamówienia znajduję się w pkt. 3 niniejszego Zaproszenia do składnia ofert. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych" obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

wróć