Zapytanie ofertowe nr 04 -30.08.2013 r.

30-08-2013

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)  dot. wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz zakresu zamówienia znajduję się w pkt. 3 niniejszego Zaproszenia do składnia ofert.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych" obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

wróć