Unieważnienie zapytania ofertowego nr 03 z dnia 29-08-2013 roku

13-09-2013

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach informuje o unieważnieniu Zapytaniu ofertowego nr 03 z dnia 29.08.2013r. dotyczącego wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych" obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Niniejsze Zapytanie zostaje unieważnione ze względu na zmianę warunków Specyfikacji przedmiotu zamówienia.

wróć