Przetargi

Ogłoszenie o przetargu z dnia 31 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2019 r.  o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. - dalej „ustawa Pzp”) na:

PRZEPROWADZENIE ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIA

więcej

31-12-2019

Przetarg na PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIA

„Ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2019 r.  o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. - dalej „ustawa Pzp”)

więcej

18-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 03 - 29.08.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dot. wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz ...

więcej

29-08-2014

Zapytanie ofertowe nr 2 wizyty studyjne 6.08.2013 r

Zaproszenie do składania ofert ( do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych)  dot. wyboru Wykonawcy, który zorganizuje 2 wizyty studyjne dla pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu...
więcej

06-08-2014

Ogłoszenie o Zamówieniu nr Sob 1 2011

Zadanie „Mała architektura, droga dojazdowa, parking, ciągi komunikacyjne, oświetlenie, ogrodzenie wokół budynku”realizowane w ramach inwestycji pt.: „Budynek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego w Gdańsku Sobieszewie”. Termin wykonania zadania: do 30 września...

więcej

27-02-2014

Zapytanie ofertowe nr 1 gr IV-3.06.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)  dotyczy wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia i kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa...

więcej

03-06-2013

Zapytanie ofertowe nr 04 -30.08.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)  dot. wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu...

więcej

30-08-2013

Ogłoszenie o przetargu z dnia 02.09.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 02.09.2013 r. na: Remont, rozbudowa i przebudowa budynku "Centrala" z adaptacją pomieszczeń budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości...

więcej

03-09-2013

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 03 z dnia 29-08-2013 roku

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach informuje o unieważnieniu Zapytaniu ofertowego nr 03 z dnia 29.08.2013r. dotyczącego wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu...
więcej

13-09-2013

Zapytanie ofertowe nr 05 z dnia 13.09.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dot. wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz...
więcej

13-09-2013

Strona /2

1 2 ... ostatnia