Przetargi

Informacja o wyborze oferty część II

Żułów, dnia 13.12.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „CENTRALA” Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB...

więcej

13-12-2013

Ogłoszenie o wyniku postępowania pt.: REMONT, ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU „CENTRALA” Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Żułowie, gm. Kraśniczyn pow. Krasnystaw

Żułów 30.10.2013 r.    Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na REMONT,...

więcej

30-10-2013

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „CENTRALA” Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zmiana treści SIWZ Dotyczy postępowania na:  REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „CENTRALA” Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zamawiający informuje, że SIWZ dokonuje następujących modyfikacji: 1) zapis Rozdziału 2 pkt....
więcej

24-10-2013

Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.10.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.10.2013 r. na: Remont, rozbudowa i przebudowa budynku "Centrala" z adaptacją pomieszczeń budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości.

więcej

14-10-2013

Zapytanie ofertowe nr 05 z dnia 13.09.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dot. wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz...
więcej

13-09-2013

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 03 z dnia 29-08-2013 roku

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach informuje o unieważnieniu Zapytaniu ofertowego nr 03 z dnia 29.08.2013r. dotyczącego wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu...
więcej

13-09-2013

Ogłoszenie o przetargu z dnia 02.09.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 02.09.2013 r. na: Remont, rozbudowa i przebudowa budynku "Centrala" z adaptacją pomieszczeń budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości...

więcej

03-09-2013

Zapytanie ofertowe nr 04 -30.08.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)  dot. wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu...

więcej

30-08-2013

Zapytanie ofertowe nr 03 - 29.08.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dot. wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi kursy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz ...

więcej

29-08-2014

Zapytanie ofertowe nr 2 wizyty studyjne 6.08.2013 r

Zaproszenie do składania ofert ( do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych)  dot. wyboru Wykonawcy, który zorganizuje 2 wizyty studyjne dla pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu...
więcej

06-08-2014

Strona 1/2

1 2 ... ostatnia